Privacy Statement

Hengstmengel Werbeagentur (hierna te noemen Autoverzekering-berekenen.eu), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wilhellmus Hengstmengel is de Functionaris Gegevensbescherming van Autoverzekering-berekenen.eu. Hij is te bereiken via sites(at)werbeagentur-tourismus.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autoverzekering-berekenen.eu verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sites(at)werbeagentur-tourismus.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autoverzekering-berekenen.eu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Autoverzekering-berekenen.eu analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Autoverzekering-berekenen.eu volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Autoverzekering-berekenen.eu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autoverzekering-berekenen.eu) tussen zit. Autoverzekering-berekenen.eu gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autoverzekering-berekenen.eu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden

Autoverzekering-berekenen.eu deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Autoverzekering-berekenen.eu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Autoverzekering-berekenen.eu jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autoverzekering-berekenen.eu gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Autoverzekering-berekenen.eu gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sites(at)werbeagentur-tourismus.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Autoverzekering-berekenen.eu zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Autoverzekering-berekenen.eu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autoverzekering-berekenen.eu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sites(at)werbeagentur-tourismus.com

Geplaatste cookies na Verstrekken toestemming

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
csbwfs_show_hide_statusAutoverzekering-berekenen.euGebruikt in context met de werkbalk met de share buttons. Bepaalt welke en hoeveel share buttons aan de bezoeker worden getoond.1 dagHTTP Cookie

Statistieken (6)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
_ga Autoverzekering-berekenen.euRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
_gat Autoverzekering-berekenen.euGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie
_gid Autoverzekering-berekenen.euRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie
abagkn.comDeze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met het testen van meerdere variaties. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste versie van de site vinden.1 jaarHTTP Cookie
collectgoogle-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker
dquantserve.comVerzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website.3 maandenHTTP Cookie

Marketing (41)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
CMDDcasalemedia.comVerzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.1 dagHTTP Cookie
CMIDcasalemedia.comVerzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.1 jaarHTTP Cookie
CMPROcasalemedia.comVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven – Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.3 maandenHTTP Cookie
CMPScasalemedia.comVerzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.3 maandenHTTP Cookie
CMSTcasalemedia.comVerzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.1 dagHTTP Cookie
dpixelquantserve.comVerzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers – Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken.SessionPixel Tracker
DSIDdoubleclick.netGebruikt door Google DoubleClick voor het opnieuw targeten, optimaliseren, rapporteren en toekennen van online advertenties.1 dagHTTP Cookie
everest_g_v2everesttech.netGebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.694 dagenHTTP Cookie
everest_session_v2everesttech.netGebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.SessionHTTP Cookie
gglckeveresttech.netGebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.29 dagenHTTP Cookie
google_ama_config Autoverzekering-berekenen.euVerzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.PersistentHTML Local Storage
google_ama_settings Autoverzekering-berekenen.euVerzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.PersistentHTML Local Storage
google_experiment_mod Autoverzekering-berekenen.euGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.PersistentHTML Local Storage
google_experiment_mod3 Autoverzekering-berekenen.euGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.PersistentHTML Local Storage
google_pub_config Autoverzekering-berekenen.euGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.PersistentHTML Local Storage
iopenx.netRegistreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.1 jaarHTTP Cookie
idmookie1.comRegistreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.1 jaarHTTP Cookie
IDEdoubleclick.netGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.1 jaarHTTP Cookie
KADUSERCOOKIEpubmatic.comRegistreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.3 maandenHTTP Cookie
KTPCACOOKIEpubmatic.comRegistreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.1 dagHTTP Cookie
mcquantserve.comVerzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.13 maandenHTTP Cookie
mdatamookie1.comRegistreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.1 jaarHTTP Cookie
na_idaddthis.comGebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.13 maandenHTTP Cookie
na_rnaddthis.comGebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.29 dagenHTTP Cookie
na_sc_eaddthis.comGebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.29 dagenHTTP Cookie
na_sraddthis.comGebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.29 dagenHTTP Cookie
na_srpaddthis.comGebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.1 dagHTTP Cookie
na_tcaddthis.comGebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie te faciliteren die wordt aangeboden door Addthis.com.13 maandenHTTP Cookie
ouidaddthis.comStelt een ID-reeks in voor de specifieke bezoeker. Dit wordt gebruikt om de bezoeker bij terugkeer op de website te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en de functie voor delen van sociale media faciliteren, wordt aangeboden door Addthis.com.13 maandenHTTP Cookie
pcs/activeviewgooglesyndication.comIn afwachtingSessionPixel Tracker
pdopenx.netIn afwachting14 dagenHTTP Cookie
pixel/#agkn.comIn afwachtingSessionPixel Tracker
test_cookiedoubleclick.netGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP Cookie
track/cmf/openxadsrvr.orgGebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren – De service wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.SessionPixel Tracker
trkinnovid.comIn afwachtingSessionPixel Tracker
uagkn.comVerzamelt gegevens over gebruikersbezoeken aan de website, zoals welke pagina’s zijn geopend. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interessegebieden en demografische profielen van de gebruiker te categoriseren in termen van doorverkoop voor gerichte marketing.1 jaarHTTP Cookie
uidaddthis.comCreëert een uniek, door een machine gegenereerd gebruikers-ID. AddThis, eigendom van Clearspring Technologies, gebruikt de gebruikers-ID om de gebruiker in staat te stellen inhoud te delen via sociale netwerken en gedetailleerde statistieken te verstrekken aan verschillende aanbieders.13 maandenHTTP Cookie
uuid [x2]innovid.com
mathtag.com
Deze cookie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.3 maandenHTTP Cookie
uuidcmathtag.comVerzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.1 jaarHTTP Cookie
w/1.0/sdopenx.netRegistreert gegevens over bezoekers, zoals IP-adressen, geografische locatie en de interactie met advertenties. Deze informatie wordt gebruikt om de advertenties te optimaliseren op websites die gebruikmaken van OpenX.net-diensten.SessionPixel Tracker

Niet geclassificeerd (1)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
google_experiment_mod4Autoverzekering-berekenen.euIn afwachtingPersistentHTML Local Storage

Vragen?
Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar sites(at)werbeagentur-tourismus.com